26 september

65 jaar geleden is het dat Gennep frontstad was, dat Gennep door de geallieerden gebombardeerd werd en dat er ook slachtoffers vielen. In de special van Fons Keijsers vertelt deze het verhaal van zijn vader Willem of Wiel Keijsers.

September 1944. Het is net na dolle dinsdag en de aanval van de geallieerden is gestart om een bruggehoofd over 4 rivieren tot aan de andere zijde van de Rijn te bewerkstelligen. Men wil een eind maken aan de oorlog en nog voor Kerstmis 1944 Berlijn veroveren. Paniek in 1e instantie in de duitse gelederen, maar later "herpakt" men zich. De actie is vooral bekend geworden van "Een brug te ver". De aanval ging gepaard met veel flankerende luchtaanvallen door de geallieerden en ook Gennep moest eraan geloven. Deze aanval van de geallieerden was maar deels succesvol en de duitsers bleven tot aan februari 1945 in Gennep met desastreuze gevolgen en bv ook de evacuatie van de voltallige burgerbevolking door de Duitsers. De luchtaanvallen en het verdere oorlogsgeweld kostten wel de nodige slachtoffers waaronder ook Gennepse burgerslachtoffers. Éen van die slachtoffers was Willem Keijsers, de vader van Fons Keijsers. Hij viel op die rampzalige 26e september 1944, toen geallieerde vliegtuigen aanvielen. We vinden de naam van Willem of Wiel terug op de plaquette met namen van Gennepse oorlogsslachtoffers bij de Niersbrug. We laten Fons aan het woord:

"directeur Schaffers bekijkt hier de schade na een aanval van geallieerde typhoons op de mbs-werkplaats . mijn vader was met een paar collega's niet met lunchpauze gegaan om nog gauw wat kostbare spullen in de smeerput te verbergen voordat de moffen ermee vandoor konden gaan. Deze rampzalige beslissing heeft hij helaas met de dood moeten bekopen. Hij was toen 37, mijn moeder bleef achter met 3 kinderen en was in verwachting van mijn zus die op een evacuatieadres in Leek (Groningen) is geboren (jan.1945)". De datum van 26 september zal voor altijd in hun hoofd gegrift blijven.

Directeur Schaffers van de MBS bekijkt de aangerichte schade op 26 september 1944
Wiel Keijsers
Een plaatje met het traject van de tramlijn door Gennep en de remise en werkplaatsen van NBDS en MBS. De tram sloeg komende vanaf Gennep na de spoorovergang rechts af, voor Aurora langs. Daar waren ook stallingsgebouwen (staat er nog). Vervolgens kon recht achteruit gestoken worden, de tramlijn over richting station en papierfabriek waar de werkplaatsen waren (ook van de spoorlijn)

Op deze foto uit 1942 (tijdens de bezetting dus. Vandaar het duitse onderschrift) zien we een tram vanuit Gennep over de Spoorstraat de spoorovergang kruisen (nu de rotonde Brabantweg-Spoorstraat)

 

 

Op deze geallieerde luchtfoto uit december 1944 (na de verwoestende luchtaanvallen van de geallieerden dus) zien we Gennep vanaf ongeveer de Zandpoort (Splitsing Zandstraat-Picardie rechtsonder op de foto) t/m het spoor. Ik heb voor de duidelijkheid de verschillende straten erbij gezet.

Deze foto is genomen staande ongeveer voor het stationsgebouw in de richting van Aurora. Op de voorgrond zien we hier de tramlijn die vanaf het Auroraterrein richting werkplaats voerde.

 

Na de bombardementen was de schade enorm, zoals uit deze foto blijkt.

 

Deze 2 foto's heb ik al eerder getoond en laten Direkteur Schaffers zien die de schade komt opnemen

 

Een plaatje van de tramhalte in de Spoorstraat voor het kantoor van de NBDS. Op de achtergrond ziet u de spoorwegovergang en daarachter weer de Aurorafabriek.
Na de oorlog kwam een einde aan de MBS als trammaatschappij. Veel was verwoest en de bussen waren in opkomt. De MBS ging een buslijn exploiteren en was de voorloper van de Zuid Ooster. De oude werkplaatsen werden nu voor het onderhoud aan bussen gebruikt. Pikant detail is dat ook Fons Keijsers op deze plek gewerkt heeft, waar zijn vader bij die luchtaanval op 26 sept 1944 is omgekomen. In latere jaren verhuisden de werkplaatsen van de ZuidOoster naar het toenmalige voetbalterrein aan de Burg Woltersstraat
Luchtfoto uit 1952 van het Pageterrein, waar we de werkplaatsen nog duidelijk kunnen herkennen
En ook in 1966 was het gebouw nog aanwezig.
Dodenherdenking 1946. De plaats is op de hoek Picardie-Spoorstraat, bij de Stadsherberg (nu Witte Olifant). Het huis rechts op de achtergrond is het huidige huis van Fons)
Burgemeester van Banning houdt toespraak.
Foto vanuit de Stadsherberg richting huidige huis van Fons bij de bevrijding van Gennep op 12 feb 1945. De Schotten vallen het huis binnen op jacht naar de Duitsers.