Cultureel centrum

Het staat buiten kijf dat er een duidelijke achterstand is in Gennep voor wat betreft de huisvesting van allerlei (culturele en andere) activiteiten. Waar Gennep tot zo'n 25 jaar geleden kon bogen op de aanwezigheid van meerdere zalen en het hebben van een centrum-functie voor de wijde regio, is de huidige situatie niet echt rooskleurig. Door een prijzenswaardig initiatief van Bombakkes en ESG is tenminste de oude micro-sporthal nog ingericht als zaal voor grotere activiteiten.

Echter: deze zaal ligt op een absoluut verkeerde plaats en behoeft om geschikt gemaakt te worden klaarblijkelijk een opknap en uitbreidings-beurt van ruim 1 miljoen euro. Daarnaast moeten allerlei andere bestaande gebouwen eveneens opgeknapt worden, zodat de totaal kosten meer dan 3 miljoen euro gaan bedragen. Het is ook zeer twijfelachtig of van een (in feite) oude gymzaal een aansprekende en gezellige feestzaal gemaakt kan worden. De zaal is overigens feitelijk ook kleiner dan de gemeente telkens beweert en 600m2 wordt zeker niet gehaald, 400-450m2 lijkt het maximum. En ook de bijruimten zijn niet echt geschikt.

De micro-hal ligt in een woonwijk, de-centraal buiten het centrum en compleet uit de route en er zijn absoluut veel te weinig parkeerplaatsen. In de huidige situatie (sporthal, zwembad, scholen) is het huidige parkeerterrein vaak al vol (of nog erger). De bedoeling van de gemeente om het parkeerterrein bij de kerk middels een voetpad te ontsluiten is een nobel streven, maar de realiteit zal zijn dat bezoekers zullen gaan zoeken om de auto zo dicht mogelijk bij hun bestemming neer te zetten (niets is de mens tenslotte vreemd). Op zijn minst zou daarom op de Picardie 1-richting verkeer ingesteld moeten worden om dit zo veel mogelijk tegen te gaan.Het gebouw ligt absoluut niet centraal en de bereikbaarheid is dus op zijn best gezegd matig.

Ik maak mij toch wat zorgen of alle alternatieven en mogelijkheden voldoende (deskundig) zijn uitgewerkt en op een rijtje gezet. De keuze tussen 3 uitwerkingen door architectenbureau's van ombouw van de microhal is wat mij betreft een detail. Veel wezenlijker is de vraag of de gemeente wel op het goede paard (deze hal plus ombouw van een serie bestaande gebouwen) wedt...

Overigens staan hieronder de 3 uitwerkingen van de 3 bureau's zoals deze via de Gelderlander toegankelijk zijn (www.gelderlander.nl)

Ik denk zelf dat er een betere mogelijkheid is. (U had tenslotte niet anders verwacht van deze kritische burger ;-) ): Het huidige activiteitencentrum. Dit wordt verloederd genoemd. Misschien dat dit op het eerste gezicht niet eens een verkeerde uitdrukking is. Nadere beschouwing leert echter dat de Brug, het oude schoolgebouw, een zeer karakteristiek gebouw is en dat die verloedering vooral de oude binnenplaats (de vroegere speelplaats) en een hoop achterstallig onderhoud betreft. Het gebouw en de lokatie bieden echter wel degelijk plenty mogelijkheden. Ik denk zelf (en ben niet ondeskundig) dat het huidige gebouw goed te renoveren is en in combinatie met een grote zaal plus randfaciliteiten tot een mooi geheel gemaakt kan worden (voor het budget dat men nu voor ogen heeft). Er is iets moois van te maken zodat dit voor Gennep karakteristieke gebouw niet verloren gaat en een nieuwe bestemming kan krijgen voor de gennepse gemeenschap in de 21e eeuw. Onderstaand enige afbeeldingen van deze voormalige school.

Oude ansichtkaart uit 1920. De zijbeuk was toen klaarblijkelijk nog niet gebouwd.
Beeld uit 1926 toen Gennep overstroomd was. De pijl geeft het huidige activiteitencentrum aan.
Huidig aanzicht vanaf de ZuidWal. Meningen kunnen verschillen, maar ik vind dit nou veel mooier dan het witte gedrocht dat ze op de hoek van de ZuidOostwal aan het bouwen zijn. Bovendien al 80 jr oud.

Een centrum op deze lokatie ligt èn dicht bij het centrum èn is goed ontsloten. (Dit geldt zowel voor de verkeersplannen van de gemeente als voor mijn suggesties (zie elders op deze website: link)) Parkeerplaatsen zijn veel minder een probleem dan bij de micro-hal. Het dagelijkse bezoek kan aan het Straatje parkeren, bij grote evenementen is het Europaplein dichtbij beschikbaar. Indien de gemeente bovendien het oude sportpark als evenemententerrein aankoopt, dan is de cirkel rond.

Ik stel voor om op de oude speelplaats van de St Martinusschool een hal van ruim 500 vierkante meter te bouwen. Daarvoor is meer dan voldoende ruimte en dit is groter dan de microhal bij de Niers. Deze nieuwe hal kan dan samen met de gerenoveerde oude gebouwen van de Martinusschool het nieuwe evenementencentrum vormen. Waar nodig zijn zelfs uitbreidingen mogelijk, zodat iedereen gehuisvest kan worden.

Door de nieuwe hal verandert het beeld van de oude Martinusschool vanaf de achterzijde volledig van een verloederd schoolplein in een modern evenementencentrum, terwijl de karakteristieke gevels aan de zuid en oostzijde behouden blijven.

Bijkomend voordeel van een nieuwbouw van een zaal is dat deze bovendien naar alle eisen en wensen gebouwd kan worden en dat men geen bestaande zaal behoeft aan te passen, die waarschijnlijk altijd het karakter van een gymzaal zal blijven behouden..

Alhoewel ik geen onderzoek ernaar gedaan heb lijkt renovatie van het oude schoolgebouw en het geschikt maken voor foyer, voorzieningen en het herbergen van allerlei clubs en gezelschappen mij geen overkomelijk probleem. Daarnaast is er voldoende plaats op deze lokatie voor allerlei uitbreidingen.En vergeet niet, ruim 3 miljoen euro is nog steeds heel erg veel geld.

De nieuwbouw van de zaal zelf zal zo'n 1 miljoen euro kosten, zodat er nog meer dan voldoende geld over is van het huidige budget om de renovatie van de oude school en de realisatie van eventuele andere bijgebouwen en ruimten te realiseren.

(Voordat er weer met allerlei deskundigen-adviezen gesmeten wordt dat mijn suggestie geen reële optie is: ik ben bouwkundig ingenieur en heb jarenlang voor het bedrijfleven kantoren, fabrieken, hallen enz gerealiseerd. Ik ben dus een van die specialisten waar de gemeente zo graag te pas en te onpas op terug valt en als (niet bespreekbare) argumentatie gebruikt..)

Ik wil graag een lans breken dat de gemeente (eventueel nogmaals) zorgvuldig alle alternatieven op een rijtje zet. Let wel: dit is misschien de enige kans op een behoorlijk evenementen-centrum op een goede plaats die we ooit nog krijgen!! Ik hoop dat dergelijk centrum dan ook op de juiste lokatie en met een goede ontsluiting en voorzieningen gerealiseerd wordt. Het is overigens spijtig dat niet eerder gewoon overleg gepleegd was met de uitbaters van de Kroon. Hoogstwaarschijnlijk was deze, mits er enige (financiële) steun van de gemeente was, best bereid om de zaal te verneiuwen of te moderniseren. Ik hoop echt dat de gemeente op haar huidige schreden terugkeert.

Tenslotte: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Of zou het echt zo erg zijn, zoals sommigen vermoeden en uitspreken dat de projektontwikkelaars het in werkelijkheid voor het zeggen hebben in Gennep??? Dit zou dan echt een doodsteek zijn voor transparantie, openheid en democratie. De toekomst zal het leren.

Op het moment dat Jan Linders een nieuw winkelcentrum bouwt waar nu de Brug is en zodra er (weer) een appartementencomplex verrijst op de plek waar nu het Muzikaaltje staat (3 of 4 hoog, en door een projektontwikkelaar); zodra er weer een appartementencomplex verschijnt op het terrein van de Kuulwei, dan weten we het.

Als afsluiting tenslotte nog een 2tal plaatjes.We zijn tenslotte een fotogalerij. De eerste van het muziekaaltje waar SMASH recentelijk door de gemeente uitgezet is, en waarvoor net een sloopvergunning is aangevraagd door de gemeente. In dit gebouw heb ik en met mij vele andere autochtone Gennepenaren nog mijn eerste gymlessen gehad, toen het nog het gymlokaal was van de Martinusschool. Binnenkort staat het er niet meer.. Wellicht had ook dit gebouw nog een bestemming kunnen krijgen, indien men het zou laten staan en dan integreert met een naastgelegen zaal.... De 2e foto betreft het repetitielokaal van de harmonie, dat ook bedreigd wordt.

Muzikaaltje. Oud gymlokaal van de St Martinus basischool. Nu op de nominatie om op korte termijn gesloopt te worden. RIP
het repetitielokaal van de harmonie, dat met zelfwerkzaamheid in de 60-er jaren door de leden zelf is gebouwd. Ook hierop heeft de gemeente klaarblijkelijk haar oog laten vallen. (of zou ik projekt-ontwikkelaars moeten zeggen)

Terug naar beginpagina