Verkeersontsluiting Gennep: Vergelijking (2005)

Op deze pagina maak ik een vergelijking tussen de twee plannen. Helaas is het plan van de gemeente niet op internet te vinden, zodat ik het op details mis zou kunnen hebben (het is mij bv een raadsel hoe ze het verkeer over het Europaplein willen leiden), maar desalniettemin.

Globaal bestaan beide plannen uit 3 onderdelen, die ook onafhankelijk van elkaar zouden kunnen worden uitgevoerd. Maar oordeel zelf. De plannen van de gemeente zijn met rood aangegeven, mijn plannen met blauw. Het totale plan zal ik onderaan zetten, maar kunt u ook op de vorige pagina vinden. Bij de vergelijking zal ik niet nog eens al de argumenten herhalen, die voor mijn plan pleiten.

Onderdeel 1: Toegang vanaf de Niersbrug tot de rest van Gennep

De gemeente wil de ontsluiting (zoals nu) via de Niersweg en de ZO Wal doen plaatsvinden, dan over het kerkplein en vervolgens via de nog aan te kopen panden (oude ING bank plus buren) naar de Zandstraat (naast de Witte Olifant). In mijn plan leid ik het verkeer aan de noordkant om Gennep heen, om de Theresahoeve en het Straatje tot aan de Brugstraat. Zeker nadat de brandweerkazerne en de gemeentewerf zijn verplaatst, is mijn plan vrij eenvoudig te realiseren. In beide plannen is de doorgang tussen oude en nieuwe RABO-bank afgesloten. In het plan van de gemeente moeten panden door de gemeente aangekocht worden (wordt erg kostbaar), maar nog erger, verkeer blijft over de niet geschikte Niersweg en ZO Wal gaan. Bovendien gaat de mogelijkheid om dit gebied, waar toch de wortels van Gennep liggen, verder te benutten verloren.

Onderdeel 2: Het verkeersvrij maken van de oostzijde Brugstraat

De gemeente wil de Spoorstraat vanaf het Wilhelminaplein en dan verder tot in de Zandstraat voorbij de Witte Olifant weer 2-richting verkeer maken. Hetzelfde geldt voor de aansluiting met het Europaplein en dan het verkeer over het Europaplein en Pr. Bernhardlaan richting Brugstraat leiden. In mijn plan leid ik het verkeer vanaf het Wilhelminaplein over de B Wolterstraat, een nieuwe weg op het terrein van de Kuulwei, over het achterste gedeelte van het Europaplein, de Pr Bernhardlaan naar de Brugstraat. Naar mijn overtuiging ontstaan bij het uitvoeren van het plan van de gemeente ernstige problemen op het weggedeelte van globaal de Dragonder tot de Witte Olifant en tevens bij de doorgang naar het Europaplein. De aansluiting van het Wilhelminaplein op de Spoorstraat wordt nog meer problematisch dan nu al. Hoe het verkeer in het plan van de gemeente over het Europaplein zou moeten is mij helaas niet geheel en al duidelijk. In mijn plan is het nadeel dat het terrein van de Kuulwei aangekocht moet worden. Resultaat is wel dat niet alleen de oostkant van de Brugstraat, maar ook de gehele Spoorstraat van Wilhelminaplein tot aan RABO verkeersvrij wordt (en er waarschijnlijk minder problemen op het Europaplein ontstaan)

Onderdeel 3: De ontsluiting van Gennep

In het plan van de Gemeente wordt een "betere" ontsluiting middels een nu 2-richting aansluiting bij de Rotonde Weverstraat-Brabantweg. In mijn plan maak ik een nieuwe aansluiting op de rondweg, op een meer centrale plek bij het oude centrum, die niet alleen meer logisch is, maar ook verkeer onttrekt aan de aansluiting rondweg-Brabantweg en aan de zuidzijde van de Spoorstraat. Het plan van de gemeente heeft behoorlijk wat haken en ogen, omdat het weggedeelte nu al erg gevaarlijk is, en er daarnaast ook nog geluidsproblematiek is. Het nadeel van mijn plan is dat een nieuwe aansluiting op de N271 gemaakt moet worden. In mijn ogen echter zeer verdedigbaar omdat feitelijk een fout van de aanleg van de rondweg wordt hersteld. De rondweg is immers niet bedoeld om Gennep te isoleren en af te sluiten, maar voor de ontlasting mbt het doorgaande verkeer. Ik denk zelf dat deze aansluiting de beste manier is om de decennia-lange problemen van Gennep met de afsluiting aan alle zijden en de slechte toegankelijkheid nu eens goed op te lossen.

Totaal

(per ongeluk heb ik hier de kleuren verwisseld. Mijn plan is rood, dat van de gemeente is blauw)