Gennep op oude kaarten

Let goed op: vroeger was het niet gebruikelijk dat het Noorden boven lag op kaarten. Er werden kaarten gemaakt in allerlei richtingen. Dit kan betekenen dat u in 1e instantie misschien wat moeite hebt om zich te orienteren.

ca 1570: Kaart gemaakt door een van de vroegste kaartenmakers: Ortelius. De afbeelding hierboven is een detail van een kaart van Brabant.
ca 1570. Kaart uit dezelfde serie van genoemde Ortelius. Dit is een kaart van het hertogdom Kleef of ook wel Clivia genoemd. Gennep staat als stad(je) ingetekend met allerlei gehuchten aan beide zijden van de Maas. De Peel is nog geschetst als "woest", ondoordringbaar gebied.
ca 1618: kaart van geheel Brabant (Nl + Be) van de hand van Bertius.
ca 1652: Blaeu was een zeer bekende uitgever van kaarten/atlassen in het midden van de 17e eeuw. Dit is een detail van onze streek uit zijn kaart van de 17 provincien (hoorde Gennep overigens niet bij, want hoorde bij Kleef)
ca 1652: Kaart van Colom (ook wel IJverige Colom genoemd). Boven is detail van zijn kaart van Brabant weergegeven.
1658. Jansonius was eveneens een bekende kaartenmaker. Hierboven een detail van zijn kaart Belgii-Foederati (overzichtskaart van de huidige Benelux)
1672: overzichtstekening van de Verenigde Provincien, waar Gennep dus duidelijk niet bijhoorde.
ca 1680: weer een andere bekende kaartenmaker was Nicolaes Visscher. Hierboven detail van zijn kaart Belgium. Genneperhuis en Gennep zijn apart weergegeven.
ca 1682: zelfde kaartenmaker. Nu met kaart van "Geldria" dat toen uit 4 "kwartieren" bestond . Raak de orientatie niet kwijt. De Peel ligt linksboven.
1682: Opnieuw een kaart van Nicolaes Visscher, nu met de loop van de Rijn: Rhenvm Fluviorum Europae Celeberrimus
1684: Nicolaes Visscher: Belgium.Detail van deze kaart die geheel de huidige Benelux weergeeft.
1688: Kaart van Frederik de Wit van het oostelijk gedeelte van Brabant: "Brabantia pars Orientalis"
ca 1700: Kaart van Nicolaes Visscher van het gebied rond Kleef. (het Hertogdom Kleef)
ca 1773: Kaart van de Betuwe en het Rijk van Nijmegen, waar Gennep duidelijk aangegeven is.
In 1798 is "Nederland" opgedeeld in 94 districten (Franse tijd). Zoals wel duidelijk is uit de kaart hoort Gennep daar niet bij. We zijn nog steeds onderdeel van het vroegere hertogdom Kleef.
Nadat Gennep in 1815 (Verdrag van Wenen) aan Nederland was toebedeeld, volgde in 1830 de afscheiding door de Belgen en hoorden we (9 jaar) ineens bij Belgie. In 1839 werd NL Limburg weer bij Nederland gevoegd. 1 vd 1e dingen die men toen ging doen was het realiseren van een Noord-Zuid verbindingsweg op de oostoever van de Maas. De Rijksweg die ook door Gennep loopt. Zie hier de plantekening uit 1841.
1929: Kaart van Nederland door de KLM. De spoorlijn Boxtel Gennep (grensovergang Gennep) zijn duidelijk terug te vinden.