Pastoor PA Verheijen uit Middelaar heeft een foto-album bijgehouden van de situatie in Noord-Limburg in 1945. Dit foto-album is door G. Voss uit Ven Zelderheide ter beschikking gesteld, zodat ook u van de beelden kunt genieten. De foto's geven een beeld van de kerken in geheel Noord-Limburg, maar tevens van de situatie, waarin de gewone burgers verkeerden. De foto's bestrijken het gebied van Middelaar tot Velden. Behoudens de 1e 3 (gemaakt op 11 mei 1940 in Gemert) zijn alle foto's van de periode juni-augustus 1945. De foto's van de noodwoningen in Middelaar zijn zeer treffend. Veel kijkplezier en onze dank aan G. Voss (en tevens aan Gradje Noij)

11 mei 1940- kasteel Gemert - studiezaal
11 mei 1940- kasteel Gemert -recreatiezaal
11 mei 1940- kasteel Gemert -stal
juni 1945 Middelaar- de kerktoren
juni 1945 Middelaar- in de kerk
juni 1945 Middelaar- geboortehuis pastoor Verheijen
juni 1945 Middelaar- Dorpstraat
aug 1945 Middelaar- de noodkerk in de schuur van G Theunissen
aug 1945 Middelaar- noodwoning P Lamers
aug 1945 Middelaar- noodwoning fam Laarakker
aug 1945 Middelaar- de noodwoning van G Theunissen
aug 1945 Middelaar- de noodwoning van Th Vos en H Derns
aug 1945 Middelaar- noodwoning Th Vos en H Derns -buiten
aug 1945 Middelaar- noodwoning Th Vos en H Derns -slaapvertrek
aug 1945 Middelaar- broodbakkerij-winkel-cafe Smits-vd Hoogen
aug 1945 Plasmolem -plas zonder hotel
aug 1945 Milsbeek- slaapkamer fam Bertissen
aug 1945 Ottersum-Maria Roepaan- engelse kok in keuken
aug 1945 Ottersum-Maria Roepaan- gevel
aug 1945 Ottersum-Maria Roepaan- kloostergang
aug 1945 Gennep- kerkhof -de Haspel
aug 1945 Gennep- de oude Martinuskerk op het kerkhof
aug 1945 Gennep- hoek Maasstraat- de Doelen
aug 1945 Gennep- de Haspel- op achtergrond Kerkstraat met school
aug 1945 Heijen -kerk
aug 1945 Van deze molen werd (abusievelijk) aangenomen dat het de molen in Heijen zou zijn. Het was echter een molen in Lottum (LINK)
aug 1945 Afferden -RK Kerk
aug 1945 Afferden- slapende kinderen
aug 1945 Afferden
aug 1945 Bergen -RK Kerk
aug 1945 Bergen- priesterkoor RK Kerk
aug 1945 Well- RK Kerk
aug 1945 Well- gemeentehuis
aug 1945 Well-fam Jac Krebbers in kapokfabriek
aug 1945 Wellerlooi- RK Kerk
aug 1945 Arcen -bisschop Lemmens komt troost brengen
aug 1945 Arcen- kapotte smederij
aug 1945 Arcen -RK Kerk- bezoek van bisschop Lemmens
aug 1945 Velden- gezin 1
aug 1945 Velden- gezin
2aug 1945 Aayen - kapel
aug 1945 ergens in N Limburg- puinruimers gevraagd
aug 1945 ergens in N Limburg- gevelde molen
aug 1945 N Limburg- onbekende kerk
aug 1945 N Limburg- onbekende kerk 2e