Herindelen of niet?

Tot elkaar veroordeeld (?)

Vanavond (dinsdag 11/3) was dan in PicaMare de info-avond van de gemeente Gennep over de mogelijke herindeling, waar de inwoners van de kern Gennep hun zegje mochten doen. Ik schat dat er zo'n 50-60 inwoners gekomen waren. De insteek was niet zozeer een algemene discussie, maar meer het gelegenheid geven tot het naar voren brengen van meningen en pro's en con's, die men beloofde in het onderzoek mee te zullen nemen. En dat is ruimschoots gebeurd, zowel mogelijke voordelen als ook een behoorlijk aantal zorgen over de gevolgen voor de afstand tussen burger en bestuur, het behoud van de identiteit, de gevolgen voor de lasten. De gemeente heeft beloofd een en ander met de burgers te communiceren. (zal ik natuurlijk op reageren) Ik heb een aantal plaatjes geschoten. De titel van deze update geeft in 3 woorden (plus vraagteken) de boodschap weer, die ik vanavond heb meegekregen. Ik had ook als titel kunnen kiezen "de provincie heeft van democratische beginselen weinig kaas gegeten". Want het lijkt er sterk op dat we door de provincie in deze hoek gedrongen worden, waarbij de provinciale grenzen tegelijkertijd voor een klemmend keurslijf voor Gennep zorgen. Immers: hebben wij niet veel meer gemeen in een regio met bv Boxmeer dan met plaatsen als Wellerlooi en Molenhoek?? Waarbij ik overigens vind, dat je je nimmer moet laten pressen tot iets waarvan je zelf niet overtuigd bent en dan dus ook zeker niet door een provincie. Het zal worden vervolgd, en natuurlijk ook op deze website. En als de gemeente nog vragen zoekt, waarop geantwoord zou moeten worden: laat ze dan Herindelen of niet? en de genoemde aspecten bestuderen.

Het EINDE

Niet vergeten: morgenavond om 19:30h in de toneelzaal van Gennep, PicaMare, wordt de show opgevoerd die het opheffen van de huidige gemeente Gennep een democratisch tintje moet geven, zodat het lijkt dat de burgers van Gennep enige zeggenschap hebben gehad. Een raadslid (notabene van een partij, die stelt voor de vrijheid van meningsvorming te zijn) noemt de tegenstanders van dit opheffen van de gemeente Gennep vantevoren al volksverlakkers........ En ik heb evenmin fiducie in de andere partijen, die zich al duidelijk uitgesproken hebben voor opheffing voordat ook maar alle argumenten gewisseld zijn. En verder vindt geen van de partijen de toekomstige verwijdering tussen burgers en bestuur blijkbaar een probleem of de waarschijnlijk toenemende lasten voor de burger om maar eens wat te noemen. Dus wat zou ik me verder ook druk maken. Neem je verliezen, heb ik in mijn werk geleerd. Maar ik ben wèl benieuwd in het schouwspel en u wellicht ook. U wilt het einde van de gemeente Gennep toch niet missen? Wilt u toch deelnemen aan de discussie en zoekt u argumenten, lees dan: herindelen of niet en maak uw eigen mening op. Ikzelf ben in ieder geval èn voor een vrije meningsvorming èn voor zeggenschap van de burgers.

O ja: en vergeet aub bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet, hoe de huidige gemeente Gennep aan zijn einde zal zijn gekomen. Neem dan mee dat de raadsleden van nu, die u in 2006 gekozen heeft, over een dergelijk zwaarwichtige zaak besluiten zonder dat u, als burger, ze daarvoor het mandaat gegeven heeft! Tenminste als men niet besluit om alsnog nieuwe verkiezingen uit te schrijven met als inzet het opheffen van Gennep.

Team Gennep

Vandaag (zon 9 mrt) waren de kampioenschappen Maasheggen vlechten in Beugen.

Ton Peters stuurde de foto links, dat het "team Gennep" laat zien op het moment dat ze geïnterviewd werden. Team Gennep bestond uit Arnold, Marlies en Martien (Bongers). Ik vrees dat ze geen potten gebroken hebben in de wedstrijd, maar wel een leuk initiatief. Noot: ik ben blijkbaar niet een goed heggevlecht-beoordelaar, want op maandag bleek dat ze gedeeld 3e geworden zijn. Proficiat namens Gennep.nu

De weergoden speelden ook niet echt mee, want het was druilering weer. Voor een meer uitgebreide impressie, druk op de foto rechts.

Veel plezier.

100jr geleden

werd Vitesse"08 opgericht door een stelletje jongelui. In datzelfde jaar vierde een andere Gennepse vereniging alweer haar 90 jarig bestaan. Wat plaatjes uit die tijd van dat jubileum (van deze website en verder van Wiel van Dinter), aangevuld met een nieuwe ansicht uit die tijd (met achterschrift) en wat artikelen uit diezelfde periode over de voorloper van de MBS (van de Romein, gescand door Henk). Veel plezier.

Het jubileum moest natuurlijk grootst gevierd worden. Met open landauers op de Markt
Gennepse schildknapen, die de gastkorpsen vergezellen
En een statiefoto opzij van hotel Verzett aan de Niersstraat (nu apotheek)
Dezelfde foto werd ook op het deksel van sigaredozen gezet (gemaakt in de sigarefabriek van van Sambeek)
Ander moment in 2008: weer in de Niersstraat: harmonie haalt neomist Verzet thuis op (zoon van de herbergier)
Foto van de harmonie met een van de schildknapen. De vaandeldrager hier is overigens Jan van Well
Uit diezelfde tijd stamt deze ansicht, die in 1911 verstuurd is.
Vergroting van de kinderen. En zie het schoeisel, de bestrating en de kleren. Het pand rechts is nu de winkel van Joop den Boer
Ook leuk is de achterzijde van de ansicht. De schrijfster heeft zich blijkbaar tijdens de Gennepse kermis goed vermaakt in Gennep
Aan het begin van de vorige eeuw, en nog vóórdat er een tramlijn was (MBS) reden omnibussen door dezelfde Niersstraat. Dit artikel vertelt het verhaal van de eigenaar van die dienst, die ophield te bestaan met de komst van de tram in 1913. Henk meent dat het hier een nooit uitgegeven boek uit rond 1964 betreft van dhr Donkers
Voor de liefhebber

Een heldere nacht vanavond. Niet àl te veel wind. Nog geen blad aan de boom. 3 plaatjes voor liefhebbers. Dezelfde plaatjes weliswaar, maar gemaakt met 3 verschillende instellingen. Voor de kenners: ISO-instelling was 800 en het diafragma resp 8 en 16 met een belichtingstijd van 30 seconden..

11 maart. Gaan we samen?

Ik heb een aantal zaken op een rijtje gezet voor de geïnteresseerden. Beschouwing over de mogelijke opheffing van de huidige gemeente Gennep. (druk op de link). Onthutsend vind ik overigens om in de M&N Bode te lezen dat ons (?) raadslid Wiel Timmermans van de VVD mij en anderen (, die niet direkt zwichten voor de roep om opheffen van de huidige gemeente Gennep,) volksverlakkers vindt..... Ik zal u mijn commentaar sparen. Ik ben trouwens zowiezo meer voorstander voor argumenten dan van de retoriek en drogredenen van deze heer en zal er dus maar niet verder op reageren.

Verder las ik in de Gelderlander dat het CDA wakker geworden was tav het Nierspark. LINK Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen, ook al is de kans om een vestigmuur te bouwen ipv de huidige zeedijk helaas verkeken. Trouwens wel een beetje kinderachtige reactie van die "Gennepenaar" over de reacties van een aantal mensen. Er wordt in de reacties verwezen de attentie die ik 2,5jr geleden voor het onderwerp heb gevraagd en de suggesties, die ik toen, publiekelijk, heb gedaan. Webpagina van 27 sept 2005: "Gennep Polderstad"

Tenslotte stuurde Ton Stappers nog een aantal correcties bij de klassefoto uit 1946/1947 van de St Martinusschool. Link naar de foto met namen Veel plezier.

Jubilea

Ik realiseerde me opeens dat er de laatste 2,5 jr toch behoorlijk wat jubileum-feesten op de "gevoelige plaat" zijn vastgelegd, om te beginnen met het 60jr bestaan van Jong Nederland en vervolgens de jubilea van buurtvereniging Helpt Elkander, Flamingo's, deken Huisman en recentelijk Vitesse "08. Daarom is het misschien leuk om die albums nogeens bij elkaar te zetten. Ik zet de wedstrijden (Vitesse en Flamingo's van afgelopen weekend er ook nog maar even bij, zodat u daar niet te lang naar hoeft te zoeken)

Vitesse-SES 2-0 (2mrt 2008)

Flamingo's dames 1-Favorita: 4-0 (1 mrt 2008)

Flamingo's heren 1-Apollo: 3-2 (1 mrt 2008)

Flamingo's heren 3 -Unitas H1: 0-4 (1 mrt 2008)

Jong Nederland Gennep 60 jaar
(mei 2005)

Overzichts-tentoonstelling Helpt Elkander (sept 2006)

Buurtvereniging Helpt Elkander viert 60jr jubileum (sept 2006)

3 juni: Flamingo's 50 jaar: reünie en feestavond (jun 2006)

3 juni: Flamingo's 50 jaar: de teams die speelden (jun 2006)

3 juni: Flamingo's 50 jaar: spelmomenten (jun 2006)

3 juni: Flamingo's 50 jaar:In en om het veld (jun 2006)

3 juni: Flamingo's 50 jaar: Huldiging van oprichters en eerste teams (jun 2006)

8 september 2007: de deken jubileert en het dekenaat Gennep houdt op te bestaan. Ochtend. De buurt komt versieren en biedt een cadeau aan

8 september 2007: de deken jubileert en het dekenaat Gennep houdt op te bestaan. Feestelijke hoogmis op zaterdagavond 8 sept, met harmonie, gilde, vocaal ensemble, kinderkoor, kerkkoor, Vera en Steven

8 september 2007: de deken jubileert en het dekenaat Gennep houdt op te bestaan. Na afloop van de mis is er receptie voor de eigen parochie in de feesttent die speciaal op het kerkplein is neergezet.

De mis van zondag 9 sept 2007met alle priesters èn alle koren van het dekenaat Gennep. Tevens overhandiging van de "deken". Dat ging trouwens bijna mis, maar zie zelf.

Vitesse"08: receptie (15 feb 2008)

Vitesse"08: spelletjesmiddag (16 feb 2008)

Vitesse"08: feestavond (16 feb 2008)

Vitesse"08: viering en brunch (17 feb 2008)

Vitesse wint verdiend met 2-0 van SES

Vanmiddag won Vitesse"08, op een winderige Heijkuul verdiend met 2-0 van SES uit Langeboom en bleef daardoor koploper in de 4e klas H. Beide treffers werden gescoord door Kevin van Veelen, maar aan beide treffers zat een luchtje. De 1e treffer was uit een penalty die gegeven werd, nadat Peter Bitter door de doelman van SES gevoerd was. Dit was inderdaad een overtreding maar Peter kreeg de bal toegespeeld in een situatie waar een sterk luchtje van buitenspel aan zat. De 2e treffer, na rust, werd gemaakt na een mooie actie en voorzet. Maar ook hier was een situatie aan vooraf gegaan waar heel SES een overtreding claimde. Hoe het ook zij: Vitesse is nog steeds goed op pad naar het kampioenschap in haar jubileumjaar.

Peter Bitter wordt gevloerd
Kevin van Veelen benut de strafschop
spelmoment 2e helft
spelmoment 2e helft
voorzet voor de 2-0
en blijdschap nà de 2-0
Hoe groot moet een gemeente zijn?

Je vraagt je af: waar komt dat verhaal, dat herindeling noodzakelijk zou zijn, vandaan? De overheid monitort de zgn "bestuurskracht" van gemeentes. Daar is meestal bureau Berenschot bij betrokken. Deze consultant heeft het onderzocht en dit kunnen we ook terugvinden in het "visiedocument" (blz 13) van de Taskforce van de gemeenten Gennep, Bergen en Mook.

De betreffende paragraaf uit het "visiedokument" staat hier links. Daarin stelt Berenschot dat de grootte van gemeentes moet liggen tussen 10.000 en 90.000 inwoners. De ideale grootte van gemeentes ligt tussen 20.000 en 80.000 inwoners.

Weinig aan de hand dus voor Gennep met zijn 17.000 inwoners en zeker als men bedenkt dat er zo'n 1600 nieuwe woningen bijgebouwd worden, zodat het inwonertal nog beduidend zal moeten stijgen (ik neem aan dat men niet voor leegstand bouwt). Geen enkele reden dus volgens Berenschot en ook niet volgens de officiële beargumentering van bestuurders om Gennep op te heffen en te doen fuseren.

Maar zou de provincie Limburg en met name dhr Driessen zich niet beter druk kunnen maken om een aantal andere gemeenten in Limburg? Maastricht heeft 125.000 inwoners, Sittard-Geleen 96.000, Venlo 92.000 en Heerlen 91.000 inwoners. Als we de logica en redenering van deze bestuurders en adviseurs opvolgen, zouden deze gemeentes dan niet opgesplitst moeten worden en kan de provincie zich dáár niet beter druk over maken? Notabene: de gemeente Arcen-Velden moet herindelen en wordt bij Venlo gevoegd, dat zo zelfs meer dan 100.000 inwoners krijgt. Volstrekt ongewenst, als ik de argumentatie van adviseur en bestuurders toepas.........

Flamingo's

Een succesvolle middag voor de 1e teams van Flamingo's. Heren I wint met 3-2 van Apollo en Dames I wint zelfs met 4-0 van koploper Favorita. 3 albums: Dames I, Heren I èn Heren III (daar spelen tenslotte 2 van mijn neefjes)

De Dames winnen met 4-0 van koploper Favorita uit Dinxperlo. Sprongservice van Steffie Janshen
Ook de Heren I waren succesvol. Ze wonnen met 3-2 van Apollo.
Bij Heren III ging het een slagje minder. Ze verloren kansloos met 4-0 van Unitas H I
Herindeling

Binnenkort is het zover. Op dinsdag 11 maart is om 19:30h in Picamare de bijeenkomst voor Gennep, waar de burger waarschijnlijk voor de eerste en laatste keer de gelegenheid krijgt om in ons "democratisch" (??) systeem zijn mening te geven over herindeling of niet en dus het opheffen van de huidige gemeente Gennep. Want u mag er niet zelf over beslissen. Er zijn geen nieuwe raadsverkiezingen en zelfs geen referendum over het onderwerp. Belangrijk is het "visiedokument" van de taskforce bestaande uit bestuurders van de 3 betrokken gemeenten ondersteund door adviesbureau Berenschot, want dat is tot op dit moment de basis van de conclusie van de Taskforce dat herindeling het beste is. Omdat dit zo'n belangrijk dokument is, zet ik het hier op de website.

Om de denktrant en conclusies van de betrokkenen te laten zien heb ik de beoordeling (pag 20 van het dokument) ook maar even apart neer gezet. Als het niet zo triest was, dan was het om te bescheuren: transparantie en democratische legitimatie zou het beste zijn bij herindeling........ Hoe wereldvreemd is de Taskforce. Maar neem eerst en vooral zelf kennis van het dokument: Let wel: het draait uiteindelijk slechts om 1 partij, en dat zijn wij, met zijn allen, de burgers van Gennep. Wij zijn dan ook de enige legitimatie van het bestaan van het bestuur en wij zijn dan ook dè bepalende factor (of beter, zouden moeten zijn) en niet de bestuurders zelf en zeker niet dhr Driessen van de provincie!

VISIEDOKUMENT Daarnaast het besluit vd gemeenteraad

hoe de taskforce denkt over de opties

Waardedaling/waardestijging

Flats/appartementen zijn dus volgens de gemeente blijkbaar minder waard geworden in de periode 2005-2007 en andere woningen beduidend meer. Stand tot zover van de WOZ-waardering: +4,3%, +5,8%, +22,0%, +13,47%, +5,6%, +7,5%, 15,0% +9,4%. Tot zover gemiddeld dus 10,38% gemiddeld. Ik heb al van mensen vernomen dat ze het taxatierapport op willen vragen om evt bezwaar te maken. Maar wat zegt de NVM? (zie ook hun website: www.NVM.nl Dan blijkt de regio NO Brabant/Nrd Limburg het toch niet zo goed te doen:

NVM: PRIJSSTIJGING PERIODE 2005-2007 (1E VOORTSCHRIJDENDE KWARTAAL)
  Tussen-woning Hoek-woning Twee onder één kap Vrij-staand Appar-tement Woningen Totaal
NO Brabant incl Nrd Limburg -0,80% 10,50% 1,90% 12,70%   7,30%
             
Nederland gemiddeld 8,20% 8,50% 8,30% 9,90% 8,10% 8,50%
NVM Prijsontwikkeling in 2007 in NO Brabant en Nrd Limburg
      Twee onder één kap     Woningen Totaal
Q1 2007     € 244.000     € 265.000
Q4 2007     € 228.000     € 265.000
ontwikkeling 2007 in %     -6,56%     0,00%
Dit betekent periode: 2005-2008     -4,66%     7,30%

2 onder 1 kap woningen zijn in onze regio in de periode 2005-2007 maar 1,9% in waarde toegenomen tussen Q1 2005 en Q1 2007. Daarna (in 2007) zijn alle woningen gemiddeld niet meer in waarde gestegen in onze regio en in tegenstelling tot de landelijke trend. Voor 2 onder 1 kap woningen was er in 2007 zelfs een prijsdaling van maar liefst -6,56%, zodat er voor dit type woningen vanaf Q1 2005 tot nu sprake is van een waardedaling van maar liefst 4,66%!. Terwijl de waarde feitelijk gedaald is worden deze huizenbezitters in Gennep geconfronteerd met een behoorlijk hoge WOZ taxatie stijging en daarnaast ook nog een extreem hoge stijging van het tarief dit jaar. En we staan nog slechts aan het begin van de bouw-hausse in Gennep. Ik hoop echter wel dat er ook in de categorie 150k-200k gebouwd wordt en in de huurcategorie 300-500 per maand zodat de jeugd en de starters ook aan een woning kunnen komen. (maar of project-ontwikkelaars hiervoor veel interesse hebben? We'll see)

Waardedaling bovenwoningen en flats?

Ik kreeg een bezorgd mailtje: " Hallo Harm, Ik kreeg de OZB aanslag binnen en ik heb die vergeleken met woz waarde van een jaar terug. En ik constateer dat bovenwoningen en appartementen in de gemeente Gennep in waarde dalen. Natuurlijk goed nieuws als je daardoor minder belasting hoeft te betalen. Maar voor degene die hun appartement moeten verkopen is het natuurlijk minder. Waarschijnlijk toch te veel appartementen gebouwd en of in aanbouw" Er staan inmiddels ook al erg veel appartementen leeg, sommige al járen. Ikzelf kreeg vandaag ook de aanslag WOZ. Bij mij meer dan 4% omhoog (afgezien ook nog van de door de gemeente doorgevoerde meer dan trendmatige tariefverhoging), maar ik woon dan ook niet in een flat. Maar even afwachten hoe dat over enige jaren zal zijn, want in Gennep worden wel erg veel nieuwe woningen gebouwd (zo'n 1600!), zodat de waarde van woningen in de toekomst ook best eens zou kunnen dalen of zodat langdurige leegstand kan gaan optreden. Voor de starters en de jeugd is er anderzijds bitter weinig. Ben wel benieuwd hoeveel inschrijvingen er geweest zijn voor de 4 goedkoopste flats in het Hobbeltje.

Fons signaleerde een andere bewoner die zijn huis voor de winter klaarblijkelijk verlaten heeft en stuurde de beide foto's links en rechts.

Fons: " hallo harm, een "stekelvarken" kruiste vanmiddag mijn pad bij het martinushof-bosje,moi wà. groet,fons"

Errug leuk, inderdaad

8 tegelijk!

Een nieuw record. Ik zag vanavond, rond 10 maar liefst tegelijk 8 straalvliegtuigen het luchtruim boven Gennep doorkruisen. Vreemd idee dat, terwijl je op de grond rondloopt, er zo'n 800 mensen boven je hoofd in een vliegtuigstoel zitten.

de kerktoren van Ottersum op de schop?
blik op de gemeentewoning. En nu wachten op bewoners
de mysterieuze(?) bouw aan de Picardie
foto's van Piet Snijders in de jaren 70 en 80. Diashow
diashow uit 2005
Vallende schoorsteen

Ik had nog een filmpje van de sloop van de Page in het najaar van 2000. (via Henk, volgens mij gemaakt door zijn broer Hans). Leuk voor de liefhebber, met oa het vallen van de schoorsteen van de Page. En voor de diehards een diapresentatie van Iduna van zo'n 25jr geleden (foto's Piet Snijders: het is lang geleden gemaakt, dus de kwaliteit is matig. Maar wel erg leuk). Veel plezier.

Film van de sloop van de Page, najaar 2000
Dia-presentatie van de volksdansfeesten van Iduna (rond 1981)
Lente op komst

Het lijkt er sterk op dat de lente eraan zit te komen. De bomen botten uit, krokussen, sneeuwklokjes en zelfs narcissen bloeien en de natuur maakt zich duidelijk op voor het voorjaar.

er is veel snoeiwerk verricht zoals hier in de Maaskemp
de krokussen steken hun kop op tussen het blad van het najaar
sneeuwklokjes
en zelfs dus al narcissen
grazende ganzen
en paartjes waterhoentjes
terwijl schoolkinderen van Elckerlyc spelen op de zandbergen van de Niersdijk-aanpassing
Page-toilet

Frank heeft vanochtend wat plaatjes geschoten voor een Pagepark-update en liep toen oa tegen onderstaande oproep aan. Het schijnt inderdaad momenteel heel erg gortig te zijn met de hondepoep. En toiletpapier wordt op het terrein niet meer gemaakt! Vanmiddag zijn we met de telelens naar de andere kant van de Maas gegaan. En buizerds zitten niet alleen in Gennep.

Klik op 1 van beide foto's hierboven voor de Pagepark-update. Foto links: Oproep van bewoners van het Pagepark om de hondepoep op te ruimen, aangezien hun kinderen er spelen. Foto rechts: welkomst-committee op het Pagepark
Klik op 1 van beide bovenstaande foto's voor de foto's vanaf de Oeffeltse kant van de Maas: Foto links: Spiedende buizerd. Foto rechts: gezeicht op het Veerhuis en Gennep
St Raphael, belastingen en de Heikant

Willy Goertz stuurde nog een derde foto van het belastingkantoor (van ik schat zo rond 1960). Het belastingkantoor was toen nog in de Niersstraat, waar vroeger hotel Verzet was en waar nu de apotheek van Gerard Muskens gevestigd is.

De vader van Willy, Chris Goertz is 2e van rechts. Geheel rechts staat Theo Michels . Helemaal links dhr vd Zeeuw
Papier, pennen, typemachines en asbakken. Wie kan mij verder helpen met de namen (ook van de foto links) . Helemaal leuk zouden trouwens nog meer foto's zijn

De Heikant

Bouwlokatie voor 400! woningen. Filmpje van Ton over deze bouwlokatie. Ton schrijft: " je dunt eerst een stuk bos uit, dat mag vergunningsvrij, en vraagt vervolgens voor de overige 16 bomen een kapvergunning aan, want dan lijkt het minder erg (om vervolgens medische gebouwen te plaatsen die 100mtr verderop weer gesloopt worden), zie ook filmpje."

Hans vd Broek stuurde een tijdje geleden bovenstaande foto van de spoor- en trambond St Rapael in 1953 voor café Royal. Nu met bijschrift en de meeste namen.
Twee gemeente-woningen

2 gemeente-woningen worden gerealiseerd: In het Niersdal is een "gemeentewoning" gerealiseerd. Het IVN heeft daar afgelopen vrijdag (22/2) een ooievaarsnest geplaatst. Nol van Est stuurde van de plaatsing een foto-reportage. Als u op de foto rechts drukt, dan opent het album over die plaatsing. Maar daarnaast is de gemeente ook in de Picardie begonnen met de bouw van een `gemeentewoning`

Dat mag tegenwoordig blijkbaar zonder (publikatie van een) vergunning en ook mogen bomen gerooid worden zonder vergunning. Tenminste..... Of heeft ù een verleende bouw- of rooivergunning gezien voor het perceel Picardie 12, waar de gemeente inmiddels bomen gerooid heeft en is begonnen met de bouw van een woning? Ik niet in ieder geval. (Wel een aanvraag voor een ontheffing bestemmingsplan).

Picardie 12: een mysterieuze affaire. De gemeente bouwt hier op deze mooie lokatie een burgerwoning. Na voltooing zal de waarde van huis met grond zo'n 6-7 ton bedragen, schat ik. En dan? Ik zal u het vermoedelijke scenario schetsen: de gemeente ruilt de woning met de bovenmeesterwoning naast de vroegere Martinusschool (en zal de koperskosten (2x) wel voor haar rekening nemen). Vervolgens verkoopt de gemeente die woning (voor sloop) weer aan Nebuvast en koopt dan het oude pand van Sport2000 (de vroegere supermarkt van Jan Linders) ofwel van Jan Linders ofwel van Nebuvast (indien deze het inmiddels van Jan Linders gekocht heeft) en laat dat pand slopen. Nebuvast laat tpv de vroegere Martinusschool een winkel bouwen met daarboven flats en verkoopt die na oplevering weer aan ofwel Jan Linders ofwel een andere vastgoedmaatschappij. Kunt u het nog volgen? Het plan Gennep Centraal schijnt de gemeente (en dus de burger van Gennep) zo'n 4 miljoen te kosten........... De woning aan de Picardie 12 bouwt de gemeente dus uiteindelijk eigenlijk voor Jan Linders!

Bouwen zonder vergunning (of tenminste zonder eenduidig gepubliceerde vergunning), rooien van bomen zonder vergunning, en straks wordt de oude bovenmeesterwoning aan de Brugstraat gesloopt terwijl die op de monumentenlijst van de provincie staat. En dan hebben we het nog niet over de ransuiltjes van de rode lijst of hoe dit hele verhaal nu precies financieel in elkaar steekt. Het zijn tenslotte ook uw en mijn centjes.

plaatsing van het ooievaarsnest in het Niersdal door het IVN op vrijdag 22 feb.

Het ooievaarnest in het Niersdal
Aan de Picardie 12 zijn de bomen gerooid, bouwplanken gezet en is de bouwput gegraven

nog wat "sfeerfoto's" van onze "briesende" ouder (zie hieronder)

100 jaar deel 1
Ik kreeg van Robèr Aarnoutse een exemplaar van het boekje dat in 2000 uitgegeven is ivm het 100jr bestaan van slagerij Aarnoutse en zelfs met een persoonlijk bijschrift op blad 2. Ik heb nog aan de schrijver, Wiel van Dinter, gevraagd of hij de oorspronkelijke files nog had, maar klaarblijkelijk had hij ze niet meer. Scannen dus maar, want het boekje is een mooie aanvulling voor de webpagina met bedrijven specials. Nu eerst deel 1 (want het is wel erg veel scannen. Maar misschien krijg ik nogeens de files en foto's)
Briesende ouder, deel 2

Even een nawoord. Ik heb begrepen dat de gemeente inmiddels excuses in tig-voud heeft aangeboden, evenals het uitvoerende bedrijf. Bovendien gaat de gemeente contact opnemen met de school over de uitvoering van de reconstructie-werken aan de Picardie. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Maar toch: wat zegt dit over de betrokkenheid bij de gemeenschap van een gemeente-apparaat en wat zegt dit over de werkelijke service en dienstverlening aan de burger en anders dan die centimeters-dikke nota's en rapporten, waar ze mee schermen?

En hoe moet dat straks worden als we opgescheept zitten met een gemeente Maasduinen die loopt van Molenhoek tot en met Wellerlooi? Betrokkenheid?, weten wat er leeft?, afstand tot de burger? Sommige gemeenteambtenaren van de huidige gemeente Gennep weten nu al niet waar het sportpark in Gennep ligt. Ze komen niet uit Gennep en ze hebben niks met Gennep, maar ze zijn misschien wèl goed in technocratische dingen of het opstellen van nota's. Eerlijk gezegd heb ik liever gemeente-ambtenaren uit Gennep zelf, die in Gennep zelf rondwandelen, boodschappen doen en kinderen op school hebben, zodat ze er wel voor zorgen dat dit soort zaken als op onderstaande foto's niet gebeurt! Wat mij betreft: zeker niet fuseren, maar misschien nog wel terug naar de situatie van vóór 1973!

En wat gedeputeerde Driessen betreft (de man die de discussie over de herindeling namens de Provincie aanzwengelt): hoe legitiem is zo'n provinciebestuur eigenlijk, als slechts 44% van de stemgerechtigden het zinvol vindt om zijn stem uit te brengen? En kunnen we die provincies niet beter opheffen en regio's instellen, zoals bv de regio Nrd Limburg/NO Brabant? Dat lijkt mij een meer zinvolle discussie, dan over het opheffen van Gennep!

Briesende ouder...

Ik kreeg een mailtje van een (briesende) ouder met schoolgaande kinderen op Maria Goretti en wel over de onderstaande situatie. Zonder dat het overlegd is en zelfs zonder dat de school of andere betrokken erover geïnformeerd zijn, is het trottoir bij de school voor de 2e keer in korte tijd open gegraven en is noch het trottoir noch de oversteekplaats voor kinderen toegankelijk. Je vraagt je af wat de zin is van alle uitgebreide verkeerscampagnes ter bescherming van schoolgaande kinderen aan het eind van de schoolvakanties als men op deze manier te werk gaat.

Een stukje uit de betreffende mail: " Als ouder van twee schoolgaande kinderen op basisschool Maria Goretti ben ik boos (zelfs heel erg boos) op en zeer zwaar teleurgesteld in de gemeente Gennep. Zeer waarschijnlijk geldt dit ook voor enkele honderden andere ouders en de kinderen, de directie en het team van basisschool Maria Goretti en wellicht ook die van basisschool de Elckerlyc en de speciale basisschool de Piramide.  Onverantwoord gedrag veroorzaakt door de gemeente. Waarom? Voor de tweede keer wordt dit schooljaar gegraven in de trottoirs van de Picardie tegenover de Maria Goretti. Gevolg is dat kinderen genoodzaakt zijn op de rijbaan te gaan lopen, zij niet oversteken bij de met verkeersbrigadiers beveiligde oversteekplaats, schoolgaande kinderen op de fiets vanaf het centrum gedwongen worden om meer naar links op de rijbaan - waar veel tegemoetkomend snelverkeer rijdt - te fietsen. Daarnaast is de met verkeersbrigadiers beveiligde oversteekplaats nauwelijks meer bereikbaar/bruikbaar. Ik heb hedenavond de schooldirecteur van de Maria Goretti gesproken en die wist mij te melden dat hij ook nu weer op generlei wijze door de gemeente vooraf in kennis is gesteld van de werkzaamheden."

Beloning

Fons stuurde een 4 tal plaatjes met een mailtje, waarin ie zijn afschuw uitspreekt over de onnodige slooppartijen van straatmeubilair, bushokjes e.d. Fons schrijft: "hallo Harm. Het ene bushokje aan de brabantweg is nog niet gerepareerd of het andere ligt alweer in puin. ook de zitplaatsen bij de rondweg liggen in de vernieling. Zou het helpen als we  een beloning uitloven voor een tipgever. Er moet toch iemand zijn die iets gezien heeft. Ik heb er wel € 10.00 voor over, wie volgt ?" En gelijk heeft ie. Niet alleen het vernielen van publieke spullen, maar ook van spullen van particulieren. Om nog maar niet te spreken van het vuil dat overal gestort wordt, de prullenbakken die in brand gestoken worden en het geklieder met verf op gevels en muren. En toch: de helft van de bevolking loopt rond met een camera (in de mobieltjes bv). Signaleren en fotograferen zou mogelijk moeten zijn. Of zouden we met zijn allen te bang zijn?

Inmiddels heeft de gemeente vandaag ook bouwhekken laten plaatsen tpv Picardie 12. We kunnen er niet meer door, Noch de moeders en kinderen, die naar Elckerlyc willen, noch de hondenbezitters, noch degenen die dit als doorsteek vanaf de Picardie naar het kerkplein gebruikten. De familie Peters zal wel terugdenken aan de tijd dat ze hun huis op deze plek tegen hun zin moesten opgeven, omdat de gemeente het perceel nodig had voor een weg....

Hendrix

Carel Stortelder is afgelopen op het dak van de silo van Hendrix-UTD geklommen en heeft de volgende foto's gemaakt. De kerk van Ottersum is toch nog beduidend hoger dan Hobbeltje. :-) Veel plezier

Flamingo's D1-Activia D1: 3-1

Tussen de feestelijkheden van Vitesse ben ik ook nog even de sporthal binnengewipt (ik was toch in de buurt), waar de dames van Flamingo's de dames van Activia versloegen. 3-1.

Daar zag het in de 1e set niet naar uit. Ik heb weliswaar geen verstand van volleybal, maar voor mij had Flamingo's vooral problemen met de service-druk van Activia. Ze verloren de 1e set kansloos en met groot verschil. .In het begin van de 2e set waren de rollen omgekeerd en uiteindelijk wonnen de dames van Flamingo's dus nog gemakkelijk van Activia.

Het hele feestweekend van eeuweling Vitesse

Alle foto's zijn ook beschikbaar in hoge resolutie. Wilt u een foto, stuur dan even een mailtje. Veel plezier.

de receptie op vrijdagavond 15 feb
de spelletjes voor de jeugd op za mi 16 feb
de feestavond op za av 16 feb
de viering en brunch op zo 17 feb

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel