Gennep Centraal

U hebt wellicht gehoord van alle drukte over het plan Gennep Centraal, dat gister door de gemeenteraad is goedgekeurd (LINK) en waar zo ongeveer alle winkeliers en ondernemers problemen mee hebben. U vraagt zich wellicht af: waar gáát dit allemaal over? Nou, het gaat over het verkeer in Gennep, over het bolwerk (de supermarkt van Jan Linders met flats daarboven, waar vroeger de Martinusschool stond), het maken van een plein waar de sportwinkel van van Bentum staat, het onteigenen van het pand van Piet Jetten (waar vroeger de supermarkt Jetten-van Dijk zat) tegenover Aarnoutse om daar een doorsteek naar de Martinushof te maken. En dat alles kost dan zo'n 4 of 5 miljoen euro. Ik heb wat informatie voor u verzameld en bij elkaar gezet: de fasering en initiële kosten, het plan zelf, het raadsvoorstel en de geplande verkeersafwikkeling volgens het IVVP (het "Integraal Verkeers- en VervoersPlan") En zelfs het onderzoek naar de verkeers-effecten plus de rapporten over de specifieke maatregelen (doorsteek naar Martinushof, aanpassing Spoorstraat-Zandstraat, Wever-rotonde enz)

Fasering Gennep Centraal
werk
jaar van uitvoering
kosten voor Gennep Centraal (met 25% aanbestedings-voordeel)
verbindingspad Picamare Martinushof 2007  
het plan
hetzelfde plan (iets kleiner formaat)
weverstraat 2008
??????
Spoorstraat 2008 € 221,000.00
Bolwerk exclusief plein, blauwe gracht, pp. Straatje en autoluw Brugstraat 2009 € 1,300,000.00
Martinushof 2009 € 800,000.00
Plein Bolwerk 2010 € 305,250.00
Doorsteek Centrum Centraal (onteigening!) 2010
??????
Autoluw gebied uitbreiden 2010 € 70,000.00
Verkeersafwikkeling volgens het IVVP
plaatje vanuit Google Earth
Picardie en parkeerplaats Picamare 2011 € 506,250.00
Totaal incl. aanbestedingsvoordeel   € 3,202,500.00

Ik heb in het verleden al zo vaak iets over het verkeer en oplossingen gezegd, dus daar houd ik maar over op. Maar ook het kostenverhaal is interessant. Merkwaardige redeneringen worden gemaakt zoals "kosten met 25% aanbestedingsvoordeel". Kosten zijn kosten en om dan eerst 25% bij te tellen en dan weer af te trekken is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Wellicht is het bedoeld om de indruk te wekken dat het een "koopje" is. En dan die kosten voor het Bolwerk. De grond van de vroegere school is van de gemeente. NeBuVast gaat bouwen voor haar rekening. Waar is dan nog € 1,3 miljoen voor nodig? Het verdere verloop wordt in ieder geval interessant want: onteigening van Piet Jetten, geluid- en milieuproblemen vanwege het verkeer (nu al) in Spoorstraat en Weverstraat. Problemen met de rotonde Brabantweg-Weverstraat (is nu al onveilig). Verkeersproblemen bij de aansluiting Wilhelminplein-Spoorstraat (hoe kom je straks nog de weg op) En tenslotte is gisteravond blijkbaar ook nog gezegd dat het verkeer vanaf de Brugstraat straks door de Doelen, Melkwegje en Genneperhuisweg naar de Niersbrug moet. Met de huidige wegen kan dat in ieder geval niet. Ik ben benieuwd naar het vervolg. En ik heb het nog niet eens over beschermde vogels (ransuilen) die door de gemeente weggejaagd worden. Wat ik overigens niet begrijp is dat ze het de hele tijd hebben over het "doorgaande" verkeer door Gennep. Waar gaat dat dan naar toe en waar komen ze vandaan? Je kunt immers makkelijk om Gennep heen rijden. Het zou kunnen zijn dat het de auto's zijn die vanaf de Maasbrug rechtdoor rijden, maar als dat zo is, dan zou ik daar dan specifieke maatregelen treffen (zoals een laaggelegen rotonde), zodat het aantrekkelijker wordt om de rondweg te kiezen. Is nog stuk veiliger ook.

Broeiende KIEP-en

aanstaande zaterdag: dan is het prinsenbal van Bombakkes. Dan "komt de prins uit", zoals dat heet. Gelukkig hebben we een 'kiep' als vorst. Dan komt er van dat broeden tenminste ook nog wat terecht......

 

noot: voor wie niet weet waar dat "Kiep" op slaat: kijk in het webalbum bijnamen. (de vorst van Bombakkes heet Theo Roosenboom).

Weggejaagd

Teun Metselaars

Nieuwjaars-concert

Allerlei

En alweer wordt er bezwaar gemaakt tegen plannen van de gemeente. Ik kreeg een persbericht toegestuurd van de belangengroep Spoorstraat tegen de plannen voor "Gennep Centraal" van de gemeente Gennep. En natuurlijk kunt u er hier ook kennis van nemen: PERSBERICHT. Je zou bijna medelijden met het gemeentebestuur krijgen. Krijgen ze alweer een veeg uit de pan van de eigen rekenkamer dat de dienstverlening aan de burgers niet deugt, LINK , en nu is weer zo ongeveer iedereen fel tegenstander van de plannen omtrent Gennep Centraal. LINK. (kent iemand een voorstander behalve de gemeente zelf?). Ik snap inmiddels wel waarom dat men zichzelf zo graag wil opheffen......

Weggejaagd

door de sloop van de Martinusschool zijn deze ransuiltjes, die op de zogenaamde "rode lijst" van te beschermen dieren voorkomen, daar blijkbaar weggejaagd. Ze zitten nu elders. U denkt misschien: ik zie er maar één. Maar boven het hoofd van de (onderste) ransuil is duidelijk zichtbaar de staart van het 2e ransuiltje, dat nòg beter tussen de takken verscholen zit. Naast deze 2 ransuiltjes zag ik vandaag vanaf de dijk nòg 4 roofvogels, 3 buizerds en 1 torenvalk, die helaas wat ver weg waren.

Hieronder wat plaatjes van vandaag, 6 jan 2008. En ook Marco is gister op pad geweest. Zijn foto's zijn te zien op het internet: LINK

De nieuwe special

Nieuwjaarsconcert

Vandaag (6 jan) hield de harmonie Unitas et Fidelitas haar jaarlijkse, weer goed bezochte, nieuwjaarsconcert in PicaMare. Naast haar eigen optreden waren er optredens van de jeugd van Meander (blokfluit), het jeugdorkest en werd er gedanst. Een korte impressie.

filmpje

Special Teun Metselaars en Zus Lueben

Met dank aan hun zoon (Harrie-Jan) heb ik een nieuwe special kunnen maken en wel over Teun Metselaars en Zus Lueben. Via onderstaande link opent u deze special (klik op de foto). Veel plezier.

zo 6 januari 11:00h PicaMare

Nieuwjaarsconcert!

gratis entree

Vanuit het keukenraam
Ook in 2008 ga ik gewoon door

zo 6 januari 11:00h PicaMare

Nieuwjaarsconcert!

gratis entree

za. 5 januari 21:00h PicaMare

Boerenbal

gratis entree

Ook in het nieuwe jaar is er van allerlei gevogelte te zien: fazanten, eenden, duiven, merels, kraaien, roeken, duiven, meeuwen, mussen, roodborstjes, groenlingen, mezen, uilen, waterhoentjes, fuuten, meerkoeten enz: en dus ook ganzen, valken en reigers zoals op de foto's te zien zijn.

Voor de "special met allerlei" een nieuwe serie (van de Romein via Henk). Veel plezier.

We kijken hier (jaren 50) vanaf de Niersweg richting noorden. We staan thv het toenmalige slachthuis.
De Niersstraat vóór 1912. Want toen de tram kwam moest het huis op de hoek afgeschuind worden.
Anders kon de tram de bocht niet nemen.
Gezicht vanaf de Henakker op Gennep. De foto dateert van rond 1910. De Martinuskerk staat nog in volle glorie. Achter (hier rechts) de kerk stonden nog huisjes (nu kerkhof)
Foto van de Zandstraat tussen 1902 en 1912
Hotel van Bergen. De aanbouw aan de voorzijde bestond slechts nog uit een overkapping
Links Trienekens met daarachter (voor de Kastanjeboom) het Heilig Hartbeeld dat op de hoek van de ZO Wal stond.
Luchtfoto uit de 50-er jaren. Vooraan ziet u de Martinusstraat. Links loopt de Loodsstraat. Een stukje verder herkennen we nog de Wagenstraat
1926. Het beeld spreekt voor zich. De gehele Niersstraat stond blank, tot aan eht stadhuis
Een voor-oorlogse processie trekt door Gennep. Hier thv de Zandpoort. Links is het pand van de smederij van Beckers. Daar rechts naast ligt het geveltje
Ottersumse weg in vervlogen dagen
De markt van Gennep. Op de voorgrond zien we d'n Billige (Noy). De markies is van het toenmalige hotel de Kroon
Groeten van Jan en Annie...èn - de beurs gaat niet door

Jan en Annie Builtjes doen u de groeten. 4 nieuwe foto's (met zelfs al veel namen) 3 klassen van Annie (Nijholt-) Builtjes. En verder: u weet dat Prins Pierre as zaterdag in PicaMare weer zal aftreden als prins van Bombakkes en opnieuw weer in boerenkiel gehuld door het (carnavals-)leven zal moeten gaan (gratis entree). Mij is verzocht u mee te delen dat de geplande carnavalsbeurs van zaterdagmiddag in PicaMare niet doorgaat. Wellicht volgend jaar weer wel, maar dit jaar is er dus geen carnavalsbeurs as zaterdagmiddag. Veel plezier met de foto's van Annie en Jan. En (als u gaat): veel plezier op het boerenbal!

Kapelaan Schampers met een schare misdienaars voor de in aanbouw zijnde Martinuskerk. De foto is gemaakt op 1 augustus 1954. Jan en Annie wisten al behoorlijk wat namen.

Foto met namen erbij

(van Annie Builtjes): 1e klas van de St Agnes ULO in 1957-1958.

Op bijgaande LINK zijn reeds een serie namen bij de foto gezet.

Foto met namen

(van Annie Builtjes): sportdag van de Mater Amabilis opleiding van de huishoudschool in ca 1961

Op bijgaande LINK zijn reeds een serie namen bij de foto gezet.

Foto met namen

(van Annie Builtjes): sportdag van de Mater Amabilis opleiding van de huishoudschool in ca 1961

Op bijgaande LINK is reeds een naam bij de foto gezet.

Foto met namen

De DUIKCAM

Na de primeur van de Pietencam met de intocht van sinterklaas heeft www.gennep.nu de primeur van de "DUIKCAM" bij de Niersjaarsduik van 2008. (met dank aan Rob Jansen van duikteam Atlantis). Ik maak van de gelegenheid gebruik om naast deze DUIKCAM-foto's ook een aantal andere leuke op de voorpagina te zette. (de volledige albums staan stukje verder naar beneden. Harm, Marco)

ahoehah
he, spetter niet zo!
Inpakken en wegwezeh...
Heeeee. Waar gaan ze allemaal naar toe? Het werd net leuk
Brrrrrrrrr. Wat is het koud.....
Zat bluswater hier.....
als ik mijn benen intrek, dan kom ik niet zo gauw in dat koude water
ik wil er uit!!!!
bommetje
woetsie
niet zo duwen!
zouden we ons nog kunnen drukken?
één voor allen, allen voor één
ja, ja..ik heb de bal
....toch niet.....
en nou gauw er uit....
Kijk! Ik loop op het water!
ik wil niet!!!!
Barend: "tja..., ik kan je nu even niet te woord staan. Ben bezig"
van onderen...!!
eerst even met mijn grote teen voelen
aan de kant, aan de kant. Ik wil er uit
zal ik nou duiken of niet?
onderuit!
Voor de diehards, die er niet genoeg van kunnen krijgen: een korte impressie van het vuurwerk boven Gennep op 1 jan 2008 (voordat het al tè mistig werd)
Niersjaarsduik 2008

Misschien was "de 1e dapperen van 2008" een betere titel geweest, want het was errug koud. Ik zou er tenminste niet aan moeten denken in dat koude Nierswater te springen. Enfin, ik kan ook zeggen dat ik foto's moest maken en er daarom niet in kon springen..... Ook Marco Thijssen heeft foto's gemaakt. Daarom niet 1, maar zelfs 2 albums met foto's van de Niersjaarsduik van 2008. 34 dapperen waagden de sprong. Als u op 1 van de eerste 2 foto's klikt, krijgt u mijn album. Klikt u op foto 3 of 4, dan krijgt u het album van Marco.

Mijn eigen album: 3 prinsen gaan te water (2 lieten verstek gaan)
"Mijn eigen album: "mama, kijk mij eens!"
Marco's album: lopen op het water
Marco's album: "ik wil niet!!
Een gelukkig 2008!
Reacties en bijdragen

Allerlei reacties en bijdragen blijven binnen druppelen, zodat we nieuwe informatie krijgen over namen, gebeurtenissen en natuurlijk foto's. Hans Lamers wist de klassefoto van de Martinusschool van 1968 zeer behoorlijk aan te vullen (album Martinusschool), Fons kende 1 van de ontbrekende namen op de foto van Carnaval in Venetië (vorige update) en Marco Thijssen stuurde een 2 tal foto's van de jaarlijkse oliebollen-actie van de Colorado-kevers ten bate van het jeugdcarnaval. Ik heb ook vernomen dat de gesignaleerde ransuil waarschijnlijk verjaagd is door de sloopactiviteiten van "de Brug". Alle bijdragen, informatie en ook nieuwe foto's blijven zeer welkom.

De ransuil in vol ornaat. De ransuil komt overigens voor op de zgn rode lijst en is een beschermde vogel.(oa verdrag van Bern en de flora- en faunawet). Zijn leefomgeving mag niet worden aangetast. Zie ook de website van het ministerie

Ook in 2007 verkopen de Coloradokevers weer oliebollen op het Europaplein voor de ondersteuning van het jeugdcarnaval in Gennep (foto's Marco Thijssen)

 

 

Voordeel van de winter is dat je door de takken heen wat meer kunt zien. In de andere jaargetijden is bv de kerktoren onzichtbaar door de bomen.

 

 

Carnaval in Venetië

In 1957 vierde Matigheid en Genoegen haar 40 jarig bestaan met de opvoering van een speciaal toneelstuk en wel "Carnaval in Venetië".

Op de foto links zien we de "cast" van die uitvoering waaronder een aantal bekende Gennepenaren. (tenminste 3 prinsen van Bombakkes)

 

De foto is afkomstig van Harrie-Jan Metselaars en hij kende nog de volgende personen:

Harrie-Jan: " Op de bovenste rij zie je Vincent (Vinny) van Riet, vóór hem Roos Jaspers (als ik het wel heb), naast Vinny Anneke van Leeuwen (de dochter Ellen Hoffman), Lily Bekkers, Frans van Bergen. Op de 2e rij ....Derks (zoon van Frits Derks), ....Deters, dochter van Dries (dacht ik), een onbekende heer, Carla Jansen, Dick de Roos. De drie eersten op de voorste rij komen me bekend voor, maar de namen schieten me niet te binnen. Daarnaast Harrie van Arensbergen en mijn vader (Teun Metselaars)."

Kent u nog meer namen? Laat het me dan aub weten, zodat we het gezelschap kunnen completeren.

Fons:"2e van links links op de voorste rij is Hans van Boxtel zoon van de toenmalige baas van AH -waar nu slagerij van Os is"

Hele serie uit 30-er, 40-er en 50-er jaren

Weer via Henk: een hele serie. Ik zal ze eerst eens zonder bijschrift plaatsen, dan kunt u zelf op zoektocht. Een mis in de oude kerk, in de noodkerk en in de "nieuwe" kerk. De mannen staan achter in de kerk te wachten tot ze de kerk kunnen uit sluipen. De tram in Gennep, thv Driek Rievers, een trouwpartij tussen Gerard Delahay en Dien van Arensbergen. Harrie van Arensbergen, Piet en Jan Mooren in 1942. De mallemolen (zo te zien op het Wilhelminaplein). De tuin van Door Mooren aan de Haspel met uitzicht op de oude kerk. De herbouw van het Hoekje. Huub Timmermans wordt prins (in 1951, met rijtuig). Rob van de Kamp wordt prins. Janssen de Bakker. De bisschop houdt een toespraak (met de Tulakker op de achtergrond). Ruiters op de Markt tgv de viering van Gennep 1000jr stad (1950), terwijl op de achtergrond de huizen herbouwd worden. Blik vanaf de Siep richting kerk van Ottersum (toen stonden er nog niet zoveel bomen). De 1e Indië-ganger (Dorrestein) komt terug en wordt feestelijk onthaald. Adriaan Trienekens, doop bij Mooren, Sjaak en Liet Nogarede enzovoorts.

De koningin op bezoek in Gennep

Het is niet zo vaak gebeurd dat een koning of koningin in Gennep op bezoek was. Koningin Juliana bezocht Gennep in de 50-er jaren. Ik heb daarvan al eerder foto's laten zien in het verzamelalbum van de harmonie, waar we de harmonie èn de koningin bij het toenmalige Zonlichtheide zien (waar later de Augustinusstichting kwam aan de Heijenseweg) en recent met de foto van de kinderen met vlaggetjes voor de toenmalige burgemeesterswoning van Gilissen (nu villa Voss naast het stadhuis). Uit het foto-album van Harrie-Jan Metselaars en als voorproefje op wat nog komen gaat, nu een 3tal plaatjes van dat bezoek van de koningin.

De auto met Juliana achter het stadhuis. De bejaarden (en nonnetjes) kijken belangstellend toe. We zien oa burgemeester Gilissen en wethouder Peters
Langer

Een paar mensen hebben me aangesproken op de "snelheid"van het jaaroverzicht van 2007. Daarom heb ik een 2e versie gemaakt, waar de onderschriften en foto's wat langer in beeld blijven. Het overzicht duurt daarom ruim 2 minuten langer. (de vorige versie blijft overigens toegankelijk via de knop een stukje lager)

Het jaaroverzicht 2007 (in een wat langere uitvoering)
Instructies voor de filmpjes: de filmpjes zijn gemaakt als wmv file (winmedia file). De filmpjes zouden in de meeste gevallen moeten opstarten, indien u er met de muis op klikt. Indien dit niet lukt, dan kunt u de filmpjes het beste op uw eigen computer downloaden en opslaan. Ga hiervoor op het filmpje staan en druk dan op de rechter-muisknop. U krijgt vervolgens een keuze-menu, waar u vervolgens kiest: "opslaan als". U kunt dan de plek op de computer kiezen, waar u de film opslaat en de film daarna rechtstreeks vanaf uw eigen computer opstarten. Voordeel is dat u op deze manier ook zelf een exemplaar van het filmpje heeft en kunt bewaren.

En binnenkort? Meer nieuwe (oude) foto's afkomstig van Harrie-Jan Metselaars en via Henk. Er zitten weer erg leuke foto's tussen.

Over kerst-inkopen (verkeersinfarcten) en Nachtmissen
korte impressie uit de Martinuskerk
van kerst-inkopen en verkeers-infarcten op het Wilhelminaplein

UILIG: Fons attenteerde me op bovenstaande ransuil bij hem in de tuin.

en een kerstgroet van de familie Peters: het Gezinskoor "Onder de Klokkenslag" op kerstavond St. Martinuskerk Gennep

Het Genneps Jaaroverzicht van 2007

Nog 2 tips: 1) wilt u de film op uw eigen harde schijf opslaan en daarna bv op een CD branden? Ga met uw muis boven het plaatje staan en druk op de rechter-muisknop. U ziet dan de mogelijkheid "doel opslaan als". Kies deze mogelijkheid en kies vervolgens de plaats(directory) op de harde schijf waar u de film wilt bewaren. 2) wilt u de film op het gehele scherm zien? Zodra de film begint, klik dan op de rechter muisknop en kies: "volledig scherm". Veel plezier. En aan Magic: ik vind het prima dat jullie deze compilatie op TV uitzenden (leuk voor mensen die geen internet hebben of kijken). Er is maar één voorwaarde en dat is dat er niet aan gesleuteld wordt! (dus ook incl titel en aftiteling). Ik heb overigens ook een AVI-file. Het zou daarnaast ook leuk zijn als www.gennep.nu nu eens onder de "links" van Magic vermeld zou worden, net zoals ik Magic wel vermeld (al 3 jaar!)

Gennep op zijn mooist

Ik heb u een aantal plaatjes van vandaag (22 dec 2007) beloofd. Gennep op zijn mooist. Druk op de appel voor dit foto-album. Ik hoop dat u de foto's ook mooi vindt.

En binnenkort: het beloofde jaar-overzicht 2007.

Schaatsen op de Siep

Wat niemand verwacht had.... Kan er in 2007 toch nog geschaatst worden in het Gennepse. Op de Siep natuurlijk. Nog niet veel mensen weten het blijkbaar, want het was niet druk. Een film-impressie van www.gennep.nu

Het is vandaag trouwens helemaal schitterend met de sneeuw berijpte bomen en struiken en dan die stralende zon. Iets dergelijks komt maar uiterst zelden voor. Mensen die van de fiets stappen en dan met de fiets aan de hand verder wandelen, omdat het zo mooi is. Auto's die langs de kant van de weg stoppen. En dat ondanks de drukte van het nog moeten doen van kerst-inkopen.

En natuurlijk heb ik (net als velen) ook weer foto's gemaakt. En zo ook Ton Peters. Die foto's zijn te zien via de button hier direkt onder. Veel plezier en misschien wel, veel schaatsplezier.

Kaarsjesavond 2007

Vanavond (vrijdag 21 dec) was dan de Kaarsjesavond 2007 op een feeëriek verlichte markt in Gennep. Het was weliswaar feeëriek, gezellig, maar erg koud. Zangkoor Sonoor uit Bergen, de fanfare van Heijen zorgden voor de muziek. Aan het begin verzorgde een kunstenaarscollectief olv Mirso mbv lichtkubussen een show.

Het vergde het uiterste van mijn spullen om zonder flits te fotograferen. Het is nu eenmaal erg donker op zo´n avond.

Maar om de sfeer vast te leggen en ook om de avond niet te verstoren met onnodig geflits, is het toch gelukt om zonder flits een reportage voor u te maken. Veel plezier. Daarnaast heb ik ook een kort filmverslag gemaakt, zodat u (achteraf) de sfeer kunt proeven.

(ook toegevoegd aan het webalbum Gennep2007

Foto-verslag
Film-impressie
Laatste nieuws: SMOG toch overstag!

En sluit aan bij LOGO (Magic). Het bestuur zal bestaan uit de bestaande 4 van LOGO aangevuld met de 3 van SMOG. Ik snap het weliswaar niet zo goed, want daar had SMOG toch bezwaar tegen(????), maar ja...(misschien ben ik daar te dom voor?). Helemaal onderaan deze blz kunt u het persbericht van SMOG van vandaag lezen. En straks volgt dan natuurlijk nog de reportage van de kaarsjesavond, die nèt achter de rug is.

Uitsneeuwende mist

Het weer zorgde vandaag voor bijzonder mooie taferelen. Het verschijnsel heet ook wel uitsneeuwende mist. Bij een hoge luchtvochtigheid en zeer lage temperaturen verschijnt er op oppervlakten, blaadjes en takjes rijp ofwel sneeuw, hetgeen bijzondere plaatjes oplevert. Marco Thijssen is er vandaag op uit getrokken met zijn canon 400D en heeft een impressie gemaakt met mooie plaatjes in de omgeving van Gennep.

Het album is via de foto links toegankelijk. Veel plezier. Ik heb overigens op vrijdag 21 dec nog een aantal foto's toegevoegd (zie hieronder)

U herkent deze plek vast niet. Het is de Schoolstraat, maar heet nu Brugstraat. Het huis rechts is de huidige woning van mevr van Abel. Daarachter ligt de oude jongensschool St Martinus. We schrijven het jaar 1951 en het is 1e communie voor de Gennepse jeugd.
Ook een plekje dat u wellicht niet herkent, alhoewel de huizen op de achtergrond er nog steeds staan. De Kuulwei met machinehandel Janssen . (nu Burg. Woltersstraat). Nu weet u misschien ook waar het woord "kuul" vandaan komt.
Jong Nederland (nog zonder uniform) vormt de erewacht. Op de achtergrond wordt het huis van dokter Gunneweg (nu woont er Michiel van Oeffelen) hersteld. De harmonie is paraat: op de achtergrond zien we de "harp" van de harmonie en we zien ook de commissaris (Billige) Noij. We zien verder o.a. Harrie Simons, maar ook Sjuul Smeets. De gelegenheid? Het is februari 1948 en de 1e Indië-ganger, Dorrestein keert terug uit Indië
Deze foto is vermoedelijk van rond 1950, maar kan ook iets later zijn geweest. Het huis is de burgemeesterswoning van Gilissen (nu vila Voss) opzij van het stadhuis. We zien erg veel Gennepse kinderen, die zijn opgesteld om de koningin te begroeten. Herkent u nog iemand??
Nieuwjaarsconcert, Kaarsjesavond, Kerstconcert en Niersjaarsduik 2008

Niersjaarsduik in de Niers, zondag 1 jan 2008, 14:00h

Dit jaar treden op:

•  Harmonie Unitas et Fidelitas,

•  jeugdblokfluitgroep van de Meander

•  Het jeugdorkest van Gennep en Heijen

Afgelopen jaar was het een spetterende opening van het nieuwe jaar. En ook dit jaar bent u van harte welkom op het openingsconcert voor 2008, het jubileumjaar van harmonie Unitas et Fidelitas (opger. in 1818!)

3e Niersjaarsduik in Gennep

Vorig jaar ging het door omstandigheden niet door, maar dit jaar pakt John Hofmans de draad weer op en geeft ook waarschijnlijk het goede voorbeeld.

De Niersjaarsduik in de Niers. Vanwege de modderpoel in het Niersdal moest het evenement helaas wel naar een andere plek verplaatst worden.

Het vindt nu plaats àchter Pica Mare. Op de speciale website kunt u alle bijzonderheden vinden. Maar schrijf 1 januari 2008, 14:00h maar alvast in uw (nieuwe) agenda.

(als u op de foto boven klikt, krijgt u de foto's van editie 2006)

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel